Eesti Turbaliit ühendab

enam kui kolmekümmend Eestis turvast tootvat, töötlevat ja turustavat ettevõtet.

  • 15.09-18.09.2015 toimus Kuressaares XV Balti Turbatootjate Foorum

    15.06.2015

    Kuressaares toimus 230 delegaadiga viieteistkümnes Baltimaade turbatootjate foorum  teemal „Turbatööstus poliitika ja majanduse turbulentsis“.   Foorumi peamiseks eesmärgiks läbi aegade on olnud Baltikumi turbaga seotud ettevõtjate kokku toomine, et ühiselt arutleda valdkonna probleemide üle, tutvuda olukorraga teistes riikides…

    Loe lähemalt