MTÜ Eesti Turbaliit ühendab Eestis turvast tootvaid, töötlevaid ja turustavaid ettevõtteid. Turbaliit asutati 27. novembril 1992, olles seega üks esimesi erialaliite taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. Liidu eesmärgiks on olla usaldusväärseks partneriks kõigile turbaga seotud osapooltele nii majanduse, õigusloome kui ka keskkonna valdkonnas